Mỹ Nghệ Thanh Hải

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên Mynghethanhhai.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Gốm Minh Quang.  Việc thu thập và sử lý thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ trường hợp pháp luật có những quy định khác.

– Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

-Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Đồ Mỹ nghệ Thanh Hải sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.